Home » باشگاه خبر ورزشی » گاییچ در سمت جدید مدیریتی؛ / افتخار جدید برای سرمربی سابق والیبال

گاییچ در سمت جدید مدیریتی؛ / افتخار جدید برای سرمربی سابق والیبال

گاییچ در سمت جدید مدیریتی؛ / افتخار جدید برای سرمربی سابق والیبال
زوران گاییچ سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران رئیس فدراسیون صربستان شد.

گاییچ در سمت جدید مدیریتی؛ / افتخار جدید برای سرمربی سابق والیبال

زوران گاییچ سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران رئیس فدراسیون صربستان شد.
گاییچ در سمت جدید مدیریتی؛ / افتخار جدید برای سرمربی سابق والیبال

About