Home » باشگاه خبر ورزشی » گزارش مونددپورتیوو:/ برنامه انریکه برای حل معضل بال راست بارسلونا

گزارش مونددپورتیوو:/ برنامه انریکه برای حل معضل بال راست بارسلونا

گزارش مونددپورتیوو:/ برنامه انریکه برای حل معضل بال راست بارسلونا
بارسلونا قصد دارد الکس ویدال را در نقل و انتقالات زمستانی به فروش رسانده یا حداقل به باشگاهی دیگر قرض دهد؛ اما فعلا هیچ برنامه ای برای جذب بازیکن به جای وی ندارد.

گزارش مونددپورتیوو:/ برنامه انریکه برای حل معضل بال راست بارسلونا

بارسلونا قصد دارد الکس ویدال را در نقل و انتقالات زمستانی به فروش رسانده یا حداقل به باشگاهی دیگر قرض دهد؛ اما فعلا هیچ برنامه ای برای جذب بازیکن به جای وی ندارد.
گزارش مونددپورتیوو:/ برنامه انریکه برای حل معضل بال راست بارسلونا

نصب بیتالک

About