Home » باشگاه خبر ورزشی » گزینه سرمربی‌گری والیبال ایران در ورشو

گزینه سرمربی‌گری والیبال ایران در ورشو

گزینه سرمربی‌گری والیبال ایران در ورشو
یکی از گزینه‌های سرمربی‌گری تیم ملی والیبال ایران برای مذاکره با لهستانی‌ها راهی ورشو شده است.

گزینه سرمربی‌گری والیبال ایران در ورشو

یکی از گزینه‌های سرمربی‌گری تیم ملی والیبال ایران برای مذاکره با لهستانی‌ها راهی ورشو شده است.
گزینه سرمربی‌گری والیبال ایران در ورشو

About