Home » باشگاه خبر ورزشی » 11 مرد منتخب کمالوند مشخص شدند/ غیبت خلعتبری در ترکیب گسترش مقابل استقلال

11 مرد منتخب کمالوند مشخص شدند/ غیبت خلعتبری در ترکیب گسترش مقابل استقلال

11 مرد منتخب کمالوند مشخص شدند/ غیبت خلعتبری در ترکیب گسترش مقابل استقلال
ترکیب تیم گسترش فولاد برای دیدار با استقلال مشخص شد.

11 مرد منتخب کمالوند مشخص شدند/ غیبت خلعتبری در ترکیب گسترش مقابل استقلال

ترکیب تیم گسترش فولاد برای دیدار با استقلال مشخص شد.
11 مرد منتخب کمالوند مشخص شدند/ غیبت خلعتبری در ترکیب گسترش مقابل استقلال

About