Home » باشگاه خبر ورزشی » 5 بازیکن آماده و تنها 2 انتخاب/ کار سخت منصوریان برای انتخاب مهاجم!

5 بازیکن آماده و تنها 2 انتخاب/ کار سخت منصوریان برای انتخاب مهاجم!

5 بازیکن آماده و تنها 2 انتخاب/ کار سخت منصوریان برای انتخاب مهاجم!
سرمربی استقلال در بازی با صبا در هفته دوازدهم لیگ برتر 5 مهاجم آماده در اختیار دارد که باید از بین آنها از 2 نفر در ترکیب اصلی استفاده کند.

5 بازیکن آماده و تنها 2 انتخاب/ کار سخت منصوریان برای انتخاب مهاجم!

سرمربی استقلال در بازی با صبا در هفته دوازدهم لیگ برتر 5 مهاجم آماده در اختیار دارد که باید از بین آنها از 2 نفر در ترکیب اصلی استفاده کند.
5 بازیکن آماده و تنها 2 انتخاب/ کار سخت منصوریان برای انتخاب مهاجم!

About