با پایان قرداد لوزانو با ایران؛/ آقای معمولی ماندنی است یا رفتنی ؟

با پایان قرداد لوزانو با ایران؛/ آقای معمولی ماندنی است یا رفتنی ؟قرداد رائول لوزانو با تیم ملی والیبال ایران تمام شد اما نتایج او در بازی ها گذشته چالش بزرگی را ایجاد می کند که او برای والیبال ایران مفید ظاهر شد یا نه....
Continue reading »