سعداوی: پرسپولیس بهترین است اما شاداب نیست!

سعداوی: پرسپولیس بهترین است اما شاداب نیست! پیشکسوت فوتبال ایران گفت: پرسپولیس در چند هفته اخیر شادابی لازم را در تاکتیک های تهاجمی خود ندارد. سعداوی: پرسپولیس بهترین است اما شاداب نیست! پیشکسوت فوتبال ایران گفت: پرسپولیس در چند هفته اخیر شادابی لازم را در...
Continue reading »