برای بهداد که باید یاد بگیرد سعید عبدولی نباشد!

برای بهداد که باید یاد بگیرد سعید عبدولی نباشد! خبرآنلاین: بهداد سلیمی خیلی احساسی بعد از اتفاقات مسابقات جهانی گفت دیگر وزنه نمی زند. سعید عبدولی را که همگی خوب می شناسید … برای بهداد که باید یاد بگیرد سعید عبدولی نباشد! خبرآنلاین: بهداد سلیمی...
Continue reading »