جزئیات توافق باشگاه پرسپولیس با ریزه اسپور/ طارمی خیلی مهم نیست!

جزئیات توافق باشگاه پرسپولیس با ریزه اسپور/ طارمی خیلی مهم نیست! هرچند هنوز متن کامل توافق باشگاه پرسپولیس و همتای ترکیه ای منتشر نشده اما اهداف مسئولان باشگاه ایرانی از رایزنی های سیاسی و دیپلماتیک کاملا مشخص شده است. جزئیات توافق باشگاه پرسپولیس با ریزه...
Continue reading »