تصاویر/پیروزی چهل بر هیچ رسول خادم بر عباس جدیدی در آکادمی ملی المپیک

تصاویر/پیروزی چهل بر هیچ رسول خادم بر عباس جدیدی در آکادمی ملی المپیک مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی در آکادمی ملی المپیک به ریاست محمدرضا داورزنی برگزار شد که “رسول خادم” مجددا به عنوان رئیس فدراسیون کشتی انتخاب شد. تصاویر/پیروزی چهل بر هیچ رسول خادم بر...
Continue reading »

اولین شکست خادم الشریعه در مسابقات گرند پری

اولین شکست خادم الشریعه در مسابقات گرند پری خادم الشریعه در رقابت های گرند پری شطرنج برابر نفر دوم شطرنج زنان متحمل شکست شد. اولین شکست خادم الشریعه در مسابقات گرند پری خادم الشریعه در رقابت های گرند پری شطرنج برابر نفر دوم شطرنج زنان...
Continue reading »