ضیایی رئیس فدراسیون والیبال شد/ خداحافظی رسمی با داورزنی

ضیایی رئیس فدراسیون والیبال شد/ خداحافظی رسمی با داورزنی خبرگزاری میزان- رئیس جدید فدراسیون والیبال انتخاب شد. ضیایی رئیس فدراسیون والیبال شد/ خداحافظی رسمی با داورزنی خبرگزاری میزان- رئیس جدید فدراسیون والیبال انتخاب شد. (image) ضیایی رئیس فدراسیون والیبال شد/ خداحافظی رسمی با داورزنی
Continue reading »