منتظری به سمت مظلومی نرفت/ صحبت های رحمتی با سرمربی پیشین استقلال

منتظری به سمت مظلومی نرفت/ صحبت های رحمتی با سرمربی پیشین استقلال مدافع استقلال با دیدن سرمربی پیشین خود سمت او نرفت و سعی کرد با او روبرو نشود. منتظری به سمت مظلومی نرفت/ صحبت های رحمتی با سرمربی پیشین استقلال مدافع استقلال با دیدن...
Continue reading »