حسینی:/ درخواست عدم همگروهی با عربستان را نداده‌ایم!

حسینی:/ درخواست عدم همگروهی با عربستان را نداده‌ایم!فدراسیون فوتبال نامه ای مبنی بر عدم هم گروهی با عربستان در دور نهایی مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال نکرده است. حسینی:/ درخواست عدم همگروهی با عربستان را نداده‌ایم! فدراسیون فوتبال...
Continue reading »

ایران محرومیت دوساله رابه پذیرش «عدم امنیت» ترجیح می دهد؟

ایران محرومیت دوساله رابه پذیرش «عدم امنیت» ترجیح می دهد؟ زمان دریافت خبر: شنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۰ منبع خبر: طبقه بندی: پذیرش عدم امنیت ایران به هر دلیل هم نکته ای نیست که فدراسیون فوتبال در موردش تصمیم بگیرد ایران محرومیت دوساله رابه...
Continue reading »