روز تاریخی برای زنان عربستان؛ زنان اینگونه به ورزشگاه ها می روند (+عکس)

روز تاریخی برای زنان عربستان؛ زنان اینگونه به ورزشگاه ها می روند (+عکس) از سوی دیگر، شورای عمومی ورزش پادشاهی سعودی اعلام کرد سه ورزشگاه در شهرهای جده، ریاض و دمام برای استقبال از خانواده های سعودی جهت مشاهده مسابقات فوتبال آماده شده اند. روز...
Continue reading »