برانکو – قلعه نویی؛ زوجی برای اهداف مشترک؟

برانکو – قلعه نویی؛ زوجی برای اهداف مشترک؟برانکو ایوانکوویچ اکنون امیر قلعه نویی را به عنوان یکی از دوستان نزدیک در فوتبال ایران مورد تمجید قرار می دهد و این مساله می تواند حاوی نکات جالب توجهی باشد. برانکو – قلعه نویی؛ زوجی برای اهداف...
Continue reading »