برزیل – کلمبیا یه یاد فاجعه هوایی چاپه کوئنزه

برزیل – کلمبیا یه یاد فاجعه هوایی چاپه کوئنزهدو تیم برزیل و کلمبیا با بازیکنان لیگ های داخلی خود در اوایل سال جدید برای حادثه دیدگان سقوط هواپیما به مصاف هم می روند. برزیل – کلمبیا یه یاد فاجعه هوایی چاپه کوئنزه دو تیم برزیل...
Continue reading »