گفت و گو با آزاده «کیمیا»

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۱۹ منبع خبر: href=”http://khabarfarsi.com/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7″>برترین ها طبقه بندی: href=”http://khabarfarsi.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C”>ورزشی روزنامه شرق: خیلی به فارسی مسلط نیست مثل اکثر کسانی که در کشوری دیگر بزرگ می شوند، اما می توان از لحن صحبت هایش متوجه شد که تا چه...
Continue reading »