ایران – مصر ؛ آخرین نبرد مقدماتی المپیک / ایران- مصر؛ معروف و بچه‌ها از نیل می گذرند

ایران – مصر ؛ آخرین نبرد مقدماتی المپیک / ایران- مصر؛ معروف و بچه‌ها از نیل می گذرنددیدارهای دو تیم تنها یک شکست برای ایران به همراه داشته است اما به یاد ماندنی ترین بازی دو تیم به دو برد متوالی در قاهره بازمی گردد...
Continue reading »