چرخش 180 درجه ای فدراسیون وزنه برداری

چرخش 180 درجه ای فدراسیون وزنه برداری ایسنا: وزنه برداری ایران پس از بازگشت از مسابقات جهانی اسیر خودزنی شد و این روزها شاهد سرازیر شدن سیل انتقادات علیه بهداد سلیمی در وزنه برداری هستیم … چرخش 180 درجه ای فدراسیون وزنه برداری ایسنا: وزنه...
Continue reading »