ترکیب دورتموند – آگزبورگ

ترکیب دورتموند – آگزبورگدورتموند برای نزدیک شدن به رتبه های بالای جدول به امتیازات این بازی نیاز دارد. ترکیب دورتموند – آگزبورگ دورتموند برای نزدیک شدن به رتبه های بالای جدول به امتیازات این بازی نیاز دارد.ترکیب دورتموند – آگزبورگ
Continue reading »

ترکیب اورتون – لیورپول

ترکیب اورتون – لیورپولدر هفته ای که مدعیان نتایج خوبی گرفتند، لیورپول به 3 امتیاز دیدار برابر اورتون نیاز دارد. ترکیب اورتون – لیورپول در هفته ای که مدعیان نتایج خوبی گرفتند، لیورپول به 3 امتیاز دیدار برابر اورتون نیاز دارد.ترکیب اورتون – لیورپول
Continue reading »